Organisatie

De VLOS heeft de juridische status van een ingeschreven vereniging met rechtspersoonlijkheid. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit

  • Hans van den Hurk — voorzitter

  • Inge van Ulden — secretaris

  • Renate Keijmis — penningmeester

  • Ilja van Koppen algemeen bestuurslid

Adviseurs

  • August de Loor

  • Iris Freie

  • Guy Boels

Algemene Ledenvergadering

De VLOS houdt minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle leden uitgenodigd worden. Tijdens de ALV worden belangrijke zaken besproken die te maken hebben met de vereniging. Tevens worden relevante ontwikkelingen in de branche aan de orde gesteld. Een belangrijke functie van de ALV is dat de leden hun lidmaatschap daadwerkelijk kunnen verwezenlijken, onder andere door mee te praten en mee te beslissen over het beleid van de VLOS.

psychonaut by Jake