Lid worden

joinLidmaatschap

Iedere kweker, groothandel/distributeur of shop die zich bezighoudt met de handel in smartshop-producten kan zich aanmelden als lid van de VLOS.

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts €350 per jaar voor een kleine onderneming. Grote smartshops betalen €750 per jaar. Kwekers, distributeurs en groothandels betalen €3.000 per jaar. De leden bepalen zelf of zij als ‘grote’ of als ‘kleine’ onderneming willen worden aangemerkt op basis van redelijkheid.

Beëindiging

Een lid van de VLOS kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen, maar dient wel de contributie van het jaar waarin opgezegd wordt te voldoen. Indien een lid zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement en/of statuten, kan de VLOS het lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

Voordelen lidmaatschap:

  • Smartshops liggen vaak onder vuur, denk bijvoorbeeld aan een bankrekening die opeens wordt bevroren, een onterechte sluiting van de gemeente of negatieve media-aandacht. De VLOS staat altijd klaar voor advies en hulp.

  • De VLOS is een betrouwbare informatiebron voor de media. Het is onverstandig om media zelf te woord te staan. Middels knippen en plakken worden woorden in de mond gelegd. Bestuursleden van de VLOS hebben een media-training gevolgd.

  • De VLOS wordt door de overheid erkend als betrouwbare brancheorganisatie.

  • Tijdens de ALV heb je een belangrijke stem bij verenigingsbesluiten.

  • Via de twee-maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gesteld van alle laatste ontwikkelingen.

  • Als de branche in zijn geheel wordt bedreigd, werken we nauw samen met elkaar. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten en tijd. Samen hebben we meer slagkracht.

  • Een uniform logo en keurmerk zullen de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van de smartshop en van de branche ten goede komen.

Verplichtingen voor leden:

Alle smartshops die aangesloten zijn bij de VLOS dienen zich, in het kader van zelfregulering, te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Alle leden handelen conform de belangrijkste regelgeving op het gebied van de legale verkoop van smartproducten. De leden zijn verplicht duidelijke en gestandaardiseerde productinformatie te verstrekken aan hun klanten.

psychonaut by Jake